Campus d'Ocupació per a Joves

 

QUÈ ÉS EL CAMPUS

El Campus d’Ocupació és un espai d’orientació, qualificació i millora professional i formativa. És un punt de trobada per persones joves amb finalitats ocupacionals i de millora de les seves competències que es porta a terme des de 2018.

Es tracta d’un servei d’orientació i d’assessorament en els àmbits formatiu i professional, amb l’objectiu de millorar les oportunitats dels joves en relació al mercat laboral. Pretén aglutinar la formació i recursos que es porta a terme al territori per facilitar l’accés a l’ocupació i la millora contínua.

Aquest projecte neix amb la voluntat de mantenir una interrelació constant amb les entitats i serveis del territori, cercant sinergies de col·laboració que enforteixin les relacions entre els joves i la resta d’agents. Els joves poden rebre l’assessorament i orientació del dinamitzador envers la recerca de feina, orientació vocacional, mobilitat internacional, garantia juvenil, formació reglada i/o formació complementària del propi Campus o de recursos externs.

Des de 2018 un total de 174 joves han fet ús d'aquest servei.

 

ITINERARIS

El Campus d'Ocupació consta dels següents itineraris:

- Eix 1. Foment motivació i orientació professional.

- Eix 2. Foment formació i capacitació professional.

- Eix 3. Foment contractació i ocupació juvenil.

- Eix 4. Impuls emprenedoria i creació empresa. 

imatge-6-fullet-campus.jpg

LES BEQUES DEL CAMPUS JOVE

Des de 2019 es compta amb la convocatòria de beques per als joves del Campus. Es tracta d’un ajut econòmic directe per a les persones joves participants que té com a objectiu assegurar la seva permanència i garantir la seva participació i aprofitament de l’itinerari del Campus d’Ocupació, amb un import total de 3.500 € del pressupost anual. El període de sol·licitud de la beca és de l'1 de setembre al 31 d'octubre. Des de 2019 s'ha concedit la beca a un total de 28 joves

OBERT EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE BEQUES 2023: DE L'1 DE SETEMBRE AL 31 D'OCTUBRE (MÉS INFORMACIÓ A 609 92 25 47).

 

Image

PLA DE GARANTIA JUVENIL

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Quin és l'objectiu de la Garantia Juvenil?

L'objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.

Quin enfocament se li ha donat a la Garantia Juvenil?
Quins seran els beneficiaris de la Garantia Juvenil?
Què ha de fer un jove per donar-se d'alta al sistema de Garantia Juvenil?
Quins requisits he de complir per tal de ser beneficiari de la Garantia Juvenil?
Quines mesures inclou el catàleg de la Garantia Juvenil?
La FP Dual s'inclou entre les mesures previstes pel Sistema de Garantia Juvenil?
Image
side-box-club-de-la-feina.jpg
side-box-pla-de-garantia-juvenil.jpg

També pots participar en accions formatives subvencionades d'altres municipis, com les que programa la Cambra de Comerç de Palamós regularment.

Properament l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni oferirà l'itinerari de formació juvenil en Controlador/a d'Accessos.