Ocupació

Des de l’Oficina ACTIVA de Promoció Econòmica donem suport a les persones aturades del municipi, principalment joves i aturades de llarga durada, o que volen una millora laboral.

Aquest suport es desenvolupa mitjançant diferents tipus de programes i serveis focalitzats en la mediació entre oferta i demanda de treball, la millora de les competències professionals, l’assessorament per millorar les eines per a la recerca de feina, el foment de la contractació i l’autoocupació, així com de l’ocupació de qualitat i la responsabilitat social del teixit empresarial.

Els programes i serveis es desenvolupen principalment a la Sala d’Ocupació del Palau Firal de Sant Antoni, un espai equipat amb dues taules de treball per a la realització d’entrevistes, una taula de reunions i quatre equips informàtics per a la recerca de feina a disposició de les persones usuàries del servei.

Image
Image

Formació i suport a la recerca de feina

Image
side-box-club-de-la-feina.jpg
side-box-pla-de-garantia-juvenil.jpg