Campus jove

imatge-6-fullet-campus.jpg

El Campus d’Ocupació és un espai d’orientació, qualificació i millora professional i formativa. És un punt de trobada per persones joves amb finalitats ocupacionals i de millora de les seves competències que es porta a terme des de 2018.

Es tracta d’un servei d’orientació i d’assessorament en els àmbits formatiu i professional, amb l’objectiu de millorar les oportunitats dels joves en relació al mercat laboral. Pretén aglutinar la formació i recursos que es porta a terme al territori per facilitar l’accés a l’ocupació i la millora contínua.

Aquest projecte neix amb la voluntat de mantenir una interrelació constant amb les entitats i serveis del territori, cercant sinergies de col·laboració que enforteixin les relacions entre els joves i la resta d’agents. Els joves poden rebre l’assessorament i orientació del dinamitzador envers la recerca de feina, orientació vocacional, mobilitat internacional, garantia juvenil, formació reglada i/o formació complementària del propi Campus o de recursos externs.

Des de 2019 es compta amb la convocatòria de beques per als joves del Campus. Es tracta d’un ajut econòmic directe per a les persones joves participants que té com a objectiu assegurar la seva permanència i garantir la seva participació i aprofitament de l’itinerari del Campus d’Ocupació, amb un import total de 3.500 € del pressupost municipal. El 2019 es va concedir la beca a 7 joves.

 

Obert el termini per sol·licitar la beca del Campus fins el 31 d’octubre de 2020

 

Pla de Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Quin és l'objectiu de la Garantia Juvenil?

L'objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.

Quin enfocament se li ha donat a la Garantia Juvenil?
Quins seran els beneficiaris de la Garantia Juvenil?
Què ha de fer un jove per donar-se d'alta al sistema de Garantia Juvenil?
Quins requisits he de complir per tal de ser beneficiari de la Garantia Juvenil?
Quines mesures inclou el catàleg de la Garantia Juvenil?
La FP Dual s'inclou entre les mesures previstes pel Sistema de Garantia Juvenil?
side-box-club-de-la-feina.jpg
side-box-pla-de-garantia-juvenil.jpg

També pots participar en accions formatives subvencionades d'altres municipis, com les que programa la Cambra de Comerç de Palamós regularment.

Properament l'Ajuntament de Calonge oferira itinerari de formació juvenil en Jardineria i Ajudant de Cambrer.