Calendari d'Events

Dijous, 5. Març 2020, 15:00 - 19:00

Factura electrònica i certificat digital

Una factura electrònica és una factura que s’expedeix i es rep en format electrònic. Estan regulades per Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembre i han de garantir la llegibilitat, integritat del contingut (que no estiguin modificades les dades) i l'autenticitat (firma/certificat electrònic). Aquest certificat és un document expedit per una Autoritat de Certificació que té com a missió validar i certificar que correspon a una persona o entitat concreta. Conté nom, NIF, algoritme i Claus de signatura, data expedició i qui l’ha expedit.

De 15 a 19 h.

4 hores


Localització : Palau Firal

Contacte : 9720 60 94 11

Enrere