Recopilació d'informació sobre l'afectació de l'emergència sanitària Covid-19 en l'activitat econòmica

 

Des de l'oficina ACTIVA assessorem als ciutadans i ciutadanes, persones treballadores, empreses i emprenedors sobre les ajudes a les quals es poden acollir en motiu de la COVID-19. Us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu a activa@calonge.cat o trucant el telèfon 972 60 94 11.

 

Ajuts d'àmbit autonòmic i estatal

El recopilatori d'informació general sobre l'emergència del COVID-19 permet consultar informació referent a l'àmbit normatiu relacionada amb la COVID-19, informació referent a l'àmbit laboral, informació referent al teletreball, informació referent al comerç minorista i als mercats, i informació referent a estudis i informes. Fés click aquí per accedir-hi.

A més a més, hi trobareu un cercador d'ajuts que filtra automàticament en funció de les característiques personals i del vostre negoci. Les mesures de suport que destaquem són les següents.

 

Ajut extraordinari i puntual als treballadors autònoms

Ajut en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 € a tots aquells autònoms que compleixin les següents condicions:

  • Estar donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o a una mutualitat com a sistema alternatiu.
  • Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 €.

No poden sol·licitar l’ajut:

  • Les persones treballadores autònomes col·laboradores.
  • Les persones treballadores autònomes que han contractat més de 5 treballadors prenent com a mitjana l’any 2019.

La sol·licitud es pot presentar a partir del dilluns dia 9 de novembre a les 9h del matí fins a les 15h del divendres dia 20 de novembre.

 

Avals ICO

Les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de la COVID-19 podran demanar avals ICO, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor de el Reial Decret Llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març. L'aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Podeu demanar la prestació a la pàgina corresponent del ICO.

 

Cessament d'activitat per autònoms/es

A partir del dia 1 d'octubre de 2020 tots aquells treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota la activitat com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 tenen dret a una compensació econòmica en forma de prestació extraordinària i bonificació de les quotes de la Seguretat Social. Podeu demanar la prestació a la pàgina corresponent del SEPE.

 

Ajudes urgents als sectors més afectats per les mesures sanitàries

Subvenció de 1.500 euros per l’empresa o personal titular de l'establiment. Se'n poden beneficiar professionals autònoms i pimes amb activitats de restauració, oci noctur, parcs infantils o titulars de centres d'estètica i bellesa, donats d'alta en l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament a partir de a resolució del 15 d'octubre. També queden inclosos la restauració que ha continuat oferint el servei de menjar per emportar. La podeu sol·licitar en aquest enllaç.

És subvencionable qualsevol despesa realitzada entre 01/01/20 - 31/12/20 com ara: lloguers, compres de productes i factures a tercers. No seran subvencionables: sous i salaris, amortitzacions i rèntings i les despeses que no hi hagi una factura. Vegeu les bases per més informació.

 

Noves condicions dels contractes de lloguer

En aquest enllaç podeu consultar el decret que regula les noves condicions dels contractes de lloguer, com a negocis afectats per el tancament ordenat per el Govern de Catalunya.

 

Reduccions de taxes municipals

Respecte els impostos (IBI, Vehicles, IAE) l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni no pot aplicar cap reducció o exoneració per la crisi del COVID ja que les lleis que ho regulen tenen àmbit estatal. Recordem que el seu període en voluntària acabava el 5 d’octubre.

Per altra banda, s’han aprovat bonificacions en les següents taxes:

  1. Escombraries industrials: reducció proporcional al període de cessament obligatori de l’activitat. Un cop fet el pagament cal fer una instància genèrica demanant la devolució (descarrega model) de la part proporcional. Tan si sou autònoms com empreses, podeu fer el tràmit mitjançant l’enllaç següent a l’apartat “Tràmits freqüents" -> "Instància genèrica”. Si sou autònoms, també podeu fer el tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
  2. Ocupació de via pública: s’ha aprovat una reducció el 95 % dels mesos de novembre i desembre del 2020 i una exempció total dels mesos d’abril i maig. Com que encara no s’ha liquidat aquest impost, la liquidació ja incorporarà les reduccions pertinents. La reducció del 95 % es mantindra vigent durant el 2021 i, en cas de tenir l'autorització vigent l'any 2020, també per el 2022.

 Per a més informació us podeu posar en contacte amb gestiotributaria@calonge.cat

Please publish modules in offcanvas position.