Calonge - St. Antoni ActivaCalonge i Sant Antoni ACTIVA es l´Oficina de Promoció Activitats Econòmiques del municipi de Calonge i Sant Antoni. El principal objectiu de Calonge i Sant Antoni ACTIVA es augmentar l'activitat econòmica i l'ocupació. Aquests objectius es materialitzaran mitjançant polítiques de suport a les empreses, a la iniciativa emprenedora i a l'ocupació.

Calonge Sant Antoni ACTIVA donarà suport als sectors estratègics del municipi en la seva promoció per fomentar el seu creixement i l'ocupació.

Dins d’aquesta oficina trobaràs des de programes per el desenvolupament empresarial com CONSTRUÏM EMPRESA com programes d’incentius a l’ocupació per menors de 30 anys con el programa ACTIVA´T. Addicionalment també trobaràs informació necessària respecte a ajuts, subvencions, finançament, co-working i networking per fomentar el treball en xarxa, formació i programes de desenvolupament i promoció de l’auto ocupació.

Calonge Sant Antoni ACTIVA pertany a l´Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació del Ajuntament de Calonge i esta composat per professionals altament qualificats del Ajuntament de Calonge i Convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE), Cambra de Comerç de Palamos, Empordà Emprèn i . Associació d´Empresaris i Emprenedors de Girona (AJEG).

Agenda

Sense events