Pla de Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Preguntes mes freqüents

Quin és l'objectiu de la Garantia Juvenil?

L'objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.

Quin enfocament se li ha donat a la Garantia Juvenil?
Quins seran els beneficiaris de la Garantia Juvenil?
Què ha de fer un jove per donar-se d'alta al sistema de Garantia Juvenil?
Quins requisits he de complir per tal de ser beneficiari de la Garantia Juvenil?
Quines mesures inclou el catàleg de la Garantia Juvenil?
La FP Dual s'inclou entre les mesures previstes pel Sistema de Garantia Juvenil?