Mesures econòmiques impulsades per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per la crisi del COVID19

 

L'Ajuntament reduirà la quota de totes les taxes i preus públics dels serveis que no s'hagin prestat, com escombraries industrials, ocupació de via púbica de terrasses o quotes de la llar d'infants i del pavelló d'esports, entre d'altres.

Es modifica el calendari de cobrament, ajornant el pagament d'impostos

S'incrementen les partides econòmiques destinades a l'impuls comercial i als programes d'ocupació

Les mesures van encaminades a paliar els efectes econòmics del COVID19

Calonge i Sant Antoni, a 20 de març de 2020.- L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni aprovarà un seguit de mesures econòmiques extraordinàries per paliar els efectes econòmics que la crisi sanitària provocada pel COVID19 pot provocar en les empreses, autònoms i famílies del municipi. Les mesures econòmiques s'estructuren en dos eixos: reducció proporcional de la quota pels serveis que no s'hagin prestat, i ajornament dels terminis de pagament.

En el primer eix l'Ajuntament aplicarà una reducció proporcional de la quota de tots aquelles taxes i preus públics que efectivament no s'hagin prestat. La reducció s'aplicarà proporcionalment en funció del període que el servei no s'hagi prestat. En aquest àmbit hi haurà una reducció de les taxes d'ocupació de via pública de terrasses, bars, restaurants i la resta de negocis que ocupin via pública. Es reduirà la taxa del mercat, amb un criteri just en funció de l’efectiva ocupació. També hi haurà una reducció proporcional de la taxa d'escombraries comercials, industrials i professionals. Aquesta reducció no s'aplicarà a la taxa d'escombraries domiciliàries, ja que el servei s'està prestant amb normalitat. Per la ciutadania aquestes mesures tindran efecte en una reducció proporcional de les taxes i preus públics de serveis com les llars d'infants, les activitats esportives, les quotes del viver d'empreses o dels cursos de l'escola d'adults, entre d'altres. Així, en qualsevol cas es reduirà proporcionalment l'import a pagar, descomptant el període que aquest servei no s'ha prestat.

Per altra banda, l'Ajuntament també modificarà els períodes de pagament de diversos tributs. Així, s'ampliarà el període de pagament de tributs en període voluntari, que era fins al 5 de juliol i que s'ampliarà 3 mesos fins al 5 d'octubre. El padró de l'Impost d'Activitats Econòmiques i el segon semestre de la taxa de recollida d'escombraries comercials i industrials es prolongarà fins al 20 de desembre.

Pel que fa als rebuts domiciliats, s'ajornaran les dates de cobrament en voluntària. Actualment els rebuts de l'IBI o de la taxa de recollida d'escombraries domiciliàries es pagaven en tres terminis:  20 d’abril, 5 de juny i 5 de novembre. La mesura que prendrà l'Ajuntament demorarà el pagament dels rebuts domiciliats que es cobraran en data 20 de juny,  20 de setembre i 20 de novembre.

En la línia de posar facilitat en els pagaments, l'Ajuntament també facilitarà els fraccionaments i ajornaments dels rebuts, reforçant els recursos destinats a gestionar aquestes peticions perquè ningú quedi desatès.

Per altra banda, en l'àmbit de les despeses de la corporació, l'Ajuntament ampliarà i adequarà tots els terminis de sol·licitud d'ajuts i subvencions, i estudiarà una línia específica d'ajuts a empreses i professionals que acreditin una pèrdua d'ingressos durant el període de restriccions per prevenir la propagació del COVID19.

La voluntat municipal és que cap empresari o professional del municipi pugui veure compromesa la seva activitat com a conseqüència de les taxes o preus públics que s’hagin de satisfer a l’Ajuntament, en compliment de la normativa que sigui d’aplicació.

També es preveu incrementar la dotació econòmica als programes d'ocupació que l'Ajuntament té concertats amb el Consell Comarcal i incrementar la dotació econòmica per les mesures d'impuls del teixit empresaria i comercial i de suport a les empreses, autònoms i PIMES. 

Així mateix, s’incrementarà la dotació econòmica per atendre tots aquells casos de famílies en situacions vulnerables, i s’estudiarà la manera més efectiva per donar resposta a les necessitats més urgents que puguin sorgir els propers dies/setmanes.

Es mantindrà i, si cal, es reforçarà el servei de tramitació i pagament de les factures a proveïdors.

Construïm Empresa.

Des del Viver i Plataforma d'Empreses Alta Mar també es posa al servei d'emprenedors, autònoms i PIMES una línia d'assessorament online per resoldre dubtes i fer consultes sobre la normativa d'ajuts aprovada per la Generalitat de Catalunya, pel Govern d'Espanya i per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Les empreses que vulguin resoldre dubtes i rebre assessorament es poden comunicar amb al servei Construïm Empresa a través del mail viver@calonge.cat

Image

Please publish modules in offcanvas position.