Recopilació d'informació sobre l'afectació de l'emergència sanitària Covid-19 en l'activitat econòmica

 

Des de l'oficina ACTIVA assessorem als ciutadans i ciutadanes sobre les ajudes a les quals es poden acollir en motiu de la COVID-19. Us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu a activa@calonge.cat o trucant el telèfon 972 60 94 11.

 

Ajuts d'àmbit autonòmic i estatal

El recopilatori d'informació general sobre l'emergència del COVID-19 permet consultar informació referent a l'àmbit normatiu relacionada amb la COVID-19, informació referent a l'àmbit laboral, informació referent al teletreball, informació referent al comerç minorista i als mercats, i informació referent a estudis i informes. Fés click aquí per accedir-hi.

A més a més, hi trobareu un cercador d'ajuts que filtra automàticament en funció de les característiques personals i del vostre negoci. Les mesures de suport que destaquem són les següents.

Les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de la COVID-19 podran demanar avals ICO, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març. L'aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes.
Podeu demanar la prestació a la pàgina corresponent del ICO.

A partir del dia 1 d'octubre de 2020 tots aquells treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota la activitat com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 tenen dret a una compensació econòmica en forma de prestació extraordinària i bonificació de les quotes de la Seguretat Social. Podeu demanar la prestació a la pàgina corresponent del SEPE.

 

Bonificacions de taxes municipals

Respecte els impostos (IBI, Vehicles, IAE) l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni no pot aplicar cap reducció o exoneració per la crisi del COVID ja que les lleis que ho regulen tenen àmbit estatal. Recordem que el seu període en voluntària acabava el 5 d’octubre.

Per altra banda, s’han aprovat bonificacions en les següents taxes:

  1. Escombraries industrials: reducció proporcional al període de cessament obligatori de l’activitat. Un cop fet el pagament cal fer una instància genèrica demanant la devolució (descarrega model) de la part proporcional. Tan si sou autònoms com empreses, podeu fer el tràmit mitjançant l’enllaç següent a l’apartat “Tràmits freqüents" -> "Instància genèrica”. Si sou autònoms, també podeu fer el tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
  2. Ocupació de via pública: s’ha aprovat una reducció el 95 % dels mesos de novembre i desembre del 2020 i una exempció total dels mesos d’abril i maig. Com que encara no s’ha liquidat aquest impost, la liquidació ja incorporarà les reduccions pertinents.

 Per a més informació us podeu posar en contacte amb gestiotributaria@calonge.cat

 

Ajuts socials en benefici d'autònoms, microempresa i petita empresa

Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que duguin a terme les activitats empresarials que motiven la concessió de la subvenció quan:

  1. L’activitat s’ha vist afectada pel tancament d’establiments disposat en el RD 456/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
  2. L’activitat desenvolupada per l’empresa o treballador autònom hagi sofert una reducció de més del 50% de la seva facturació en els mesos d’abril i maig del 2020 envers els mateixos mesos de 2019.

Imports:

  • 1.000,00 € en cas de tancament forçós degut a l’estat d’alarma.
  • 800,00 € en cas de reducció d’igual o més d’un 75 % dels ingressos (en termes de facturació) en els mesos d’abril i maig del 2020 en comparació amb els mateixos mesos del 2019.
  • 600,00 € en cas de reducció d’igual o més d’un 50 % i fins al 75 % dels ingressos (en termes de facturació) en els mesos d’abril i maig del 2020 en comparació amb els mateixos mesos del 2019.

El termini de presentació de sol·licituds està tancat fins a l'aprovació de la convocatòria. Si voleu rebre informació o assessorament per a demanar aquest ajut, poseu-vos en contacte amb l'oficina ACTIVA activa@calonge.cat

Podeu consultar les bases completes en aquest enllaç.

Please publish modules in offcanvas position.